Laan, M., Noorkõiv, R., Kattai, K. (2022). Viis juhtumianalüüsi ühinenud ja ühinemata kohalikest omavalitsustest. Haldusreformi seireraport. Lk. 9-32.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi