Kattai, K., Noorkõiv, R. (2022). Haldusreformi eesmärkide saavutamine: omavalitsuste
juhtide hinnang senistele tulemustel. Haldusreformi seireraport. Lk. 33-42.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi