Viks, A., Noorkõiv, R. (2022). Haldusreform tõi omavalitsuste ametnike suurema
spetsialiseerumise ning kompetentside kasvu. Haldusreformi seireraport. Lk. 55-63.

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi