Kohalike omavalitsuste ühinemisuuringud.

Geomedia logo

Haldusreformi teoreetiliste mudelite võrdlusanalüüs Pärnumaal

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste nõustamine: Lääne-Nigula vald, Noarootsi vald, Kullamaa vald, Martna vald, Nõva vald, Lihula vald, Koonga vald, Hanila vald, Varbla vald, Viljandi linn, Viljandi vald, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Puurmanni vald, Pajusi vald, Paide vald, Roosna-Alliku vald, Paide linn, Imavere vald, Kõo vald, Võhma linn, Hummuli vald, Tõrva vald, Põdrala vald, Helme vald, Taheva vald, Karula vald, Tõlliste vald, Õru vald, Tõrva linn, Otepää vald, Sangaste vald, Luunja vald, Mäksa vald, Võnnu vald, Meeksi vald, Haaslava vald, Vihula vald, Haljala vald, Kadrina vald, Urvaste vald, Kanepi vald, Ahja vald.

Geomedia logo

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla ühinemisläbirääkimiste konsulteerimine

Geomedia logo

Palupera valla, Puka valla, Sangaste valla ja Õru valla ühinemise võimalikud

Geomedia logo

Tõrva linna,Helme valla, Hummuli valla ja Põdrala valla rahvastiku arengu ja rahandusliku olukorra üldtrendid

Geomedia logo

Tõrva linna, Helme valla, Hummuli valla ja Põdrala valla ühinemispiirkonna sotsiaalvaldkonna profiil

Geomedia logo

Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühinemisläbirääkimise konsultatsioon

Geomedia logo

Järvamaa kohalike omavalitsuste võimalik ühinemisläbirääkimiste konsultatsioon

Geomedia logo

Viljandi linna ja Viljandi valla ühinemisarutelu (2014-2015) – Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühinemisega kaasnevate finantsmõjude hindamine

Geomedia logo

Läänemaa kohalike omavalitsuste ühinemise konsultatsioonitöö – Lääne-Nigula valla moodustamine (2013)

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat (2013)

Geomedia logo

Arengukava. Kose ja Kõue valdade ühinemise ettevalmistamine

Geomedia logo

Ida-Virumaa Kiviõli regiooni omavalitsuste (Lüganuse, Maidla,Püssi) ühinemiseelse uuringu läbiviimine

Geomedia logo

Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring

Geomedia logo

Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid, Järvamaa pilootuuring

Geomedia logo

Kuusalu ja Loksa valdade ühinemine. Lähteolukorra kirjeldus

Geomedia logo

Omavalitsuste ühinemise mõju valla haldussuutlikkusele (kuue aastatel 1996-1999 ühinenud omavalitsuse näitel)

Geomedia logo

Otepää valla, Palupera valla ja Valgjärve valla ühise arengukava lähtetekst

Geomedia logo

Põltsamaa linna ja Põltsamaa valla omavalitsusüksuste ühinemise mõjude finantsanalüüs

Geomedia logo

Uuringute koostamine Võru piirkonna omavalitsuste võimalikuks haldusreformiks

Geomedia logo

Kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise käsiraamat

Geomedia logo

aspektid maalise omavalitsuse kujundamiseks

Geomedia logo

Helme valla, Hummuli valla, Põdrala valla ja Tõrva linna ühinemisläbirääkimised