Kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkus ja seda mõjutavad tegurid, Järvamaa pilootuuring

Geomedia logo

Veel portfoolio sisestusi