• strateegiline planeerimine
  • arengukava koostamine
  • projektijuhtimine
  • juhtimise psühholoogia
  • juhi ametialane enesearendus
  • enesearendus psühhodraama meetodil
  • tööringlus (Jobrotation)
  • müügijuhtimine
  • kliendikeskne teenindamine
  • teenindusstandardi koostamine