Haldus-territoriaalne reform Kõrgõstanis

Geomedia logo

Peale mitmete revolutsiooniliste üleelamiste (Tulbirevolutsioon 2005, President Bakijevi kukutamine 2010, Presidendi valimised 2011) on Kirgiisi Vabariigi Valitsus võtnud suuna haldus-territoriaalse reformi läbiviimisele riigis. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv käis IRI kutsel riigi pealinnas Biškekis oludega tutvumas. Kohtumistel valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikega ning reformi ettevalmistava töögrupi liikmetega keskenduti ümberkorralduste sisule. Arutelude tulemusena esitati sisend haldus-territoriaalse reformi kontseptsiooni töövariandile, mida valitsus hakkab menetlema kavade kohaselt jaanuaris 2012.

Veel uudiseid