TAI konverents

Geomedia logo
8. detsembril 2011 toimus Tervise Arengu Instituudi korraldusel konverents "Tervis ja heaolu kohalikul tasandil - jätkusuutliku arengu võti?". Sellel esitas Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ettekande "Rahvatervis – omaosalus ja solidaarsus", milles markeeriti rahvatervise väljakutseid Eesti rahvastiku ja regionaalarengu muutustes. Kokkusaamisel tutvustati kohalike omavalitsuste praktikaid terviseprofiilide koostamisel ja rakendamisel. Samuti  tervisekäitumise ja tervisemõjurite andmeid maakondade ja omavalitsustüüpide lõikes. Tervise Arengu Instituudi poolt on koostatud maakonna terviseolukorra ülevaated, milles on kasutatud ka Geomedia kohalike omavalitsuste võimekuse indeksi näitajaid. Vt http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/maakondlikud-tervise-ja-heaolu-ulevaated

Veel uudiseid