Tartumaa arengustrateegia uuendamine

Geomedia logo
Geomedia sõlmis Tartu Maavalitsusega lepingu Tartumaa arengustrateegia uuendamiseks. Selle käigus ajakohastatakse Tartumaa strateegiline koostööplatvorm, et võimestada maakonna arengut läbi sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja keskkondliku tegevuse. Töösse kaasatakse erinevad huvirühmad riiklikul ja kohalikul tasandil, samuti riigiasutused, erasektor ja kodanikuühendused.

Veel uudiseid