Kõue valla arengukava koostamise konsulteerimine

Geomedia logo
Geomedia konsulteerib Kõue valla arengukava koostamist. Viiakse läbi kohaliku omavalitsuse analüüs, luuakse omavalitsusüksusest võimalik tulevikupilt ja lahendused soovitu elluviimiseks. Samuti teostatakse Kõue valla eelarveanalüüs, et luua finantsstrateegia lähiaastateks. Arengukava koostamise käigus toimuvad avalikud arutelud ja soovitakse võimestada kohalikku kogukonda.

Veel uudiseid