Visiit Soome

Geomedia logo
Soomes on kavandamisel riigiülene kohalike omavalitsuste struktuurireform. Selle sisuks on majanduslikult tugevate ja kvaliteetseid avalikke teenuseid pakkuvate kohalike omavalitsuste kujundamine. Selle saavutamise üheks kriteeriumiks on avalike teenuste osutamise kandmine tööjõuareaalidel põhinevatele omavalitsusüksustele. Siseministeeriumi delegatsiooni koosseisus, kelle huviks oli reformi läbiviimise käiguga tutvumine, osales Geomedia poolt Rivo Noorkõiv. Töised kohtumised toimusid Soome Parlamendi KOV reformi juhtrühmaga, Avaliku halduse ja kohaliku omavalitsuse ministriga, samuti külastati Valitsuse Majandusuuringute Instituuti ja kohalikke omavalitsusi.

Veel uudiseid