Valdade läbirääkimised ühinemiseks jätkuvad

Geomedia logo
Kose valla ja Kõue valla ühinemise alased läbirääkimised jätkuvad. Protsessi vahekokkuvõtted on kättesaadavad: http://test.kose.ee/leht/juuli12.pdf; https://kose.kovtp.ee/et/koue-vallaga-liitumine; http://koue.ee/images/phocadownload/KoueKuulutaja/2012/juuli_2012%20leht.pdf

Kose valla ja Kõue valla ühinemise läbirääkimised on jõudnud rahvaarutelude faasi, kus kõigil huvirühmadel on võimalik saada ülevaade töörühmade poolt tehtust, esitada küsimusi ja ettepanekuid läbirääkijatele ning kujundada oma positisioon rahvahääletusel osalemiseks. Vt. http://www.postimees.ee/936900/kose-ja-koue-vallad-vaevad-taas-uhinemist

Veel uudiseid