KIK investeeringute uuring

Geomedia logo

Geomedia koostas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tellimusel riikliku keskkonnaprogrammi ja EL struktuuripoliitika vahenditest toetatud keskkonnaprojektide analüüsi. Projektid hõlmavad perioodi 2004-2011. Analüüs keskendub keskkonnaprojektide toetuspoliitika regionaalsele dimensioonile ja kirjeldab KIKi poolt toetatud projektide maakondliku jaotuse tasakaalustatust ning jaotust KOV-üksuste tüüpide lõikes. Tööde läbiviimist juhtis Karin-Liis Haljaste.

Veel uudiseid