Apteekide toimimine maapiirkondades

Geomedia logo

Geomedia viib läbi uuringut, mille eesmärgiks on selgitada apteekide optimaalne vajadus maapiirkondades. Töö käigus analüüsitakse apteegiteenuse korraldust ja apteekide majanduslikku jätkusuutikkust hõreasustusega aladel. Selgitatakse, et millisel viisil ja ulatuses on kohalikud omavalitsused toetanud ja toetavad maapiirkondade apteeke elanikele ravimiabi kindlustamisel. Uuringu tulemused on sisendiks riikliku poliitka kujundamisse.

Veel uudiseid