Arengukava avaseminar Kehtna vallas

Geomedia logo

Kehtna valla arengukava koostamise sissejuhatusena toimus 6. aprillil  2018 Kehtna vallamajas koostöös Geomediaga koolitus-seminar. Ennekõike keskenduti arengukava koostamise metoodikale ja praktilistele teemadele, eesmärgiga luua tänapäevane töödokument. Arutati, et mida on varasemast õppida ja kuidas eri meetodeid kasutades arenduseks ideid koguda. Arutelu formaat andis võimaluse kõigil osalejatel oma seisukohti esitada. Lähtuti põhimõttest, et valla arengukava on unikaalne ja sama ”sõrmejälge” ei saa olla. Kõlama jäi mõte, et hea arengukava saab sündida eri huvirühmadega koostöös - pane rahvas sumisema!

Veel uudiseid