Arengukava koolitus Kadrina vallas

Geomedia logo

21. jaanuaril 2016 toimus Geomedia ja Kadrina vallavalitsuse koostöös arengukava koostamise/ajakohastamise koolitus erinevatele huvirühmadele. Eesmärgiks on ühtlustada arusaamist ja teadmist arengukava koostamisest ning elluviimisest, saavutada sihtrühmade tugi ja hea partnerlus kohalikule omavalitsusele valla arengu juhtimisel. Koolitusel keskenduti arengu juhtimise süsteemsele käsitlusele, mis hõlmab peale arengudokumentide olemuse ja seoste tundmise konkreetseid võtteid tulemusjuhtimise rakendamiseks kohalikus omavalitsuses - lahenduste ja võimaluste arutelu/töövõtted praktilises tegevuses. Koolituse käigus sidustati eri huvirühmasid, eesmärgiga saavutada valla arendamise kokkuleppes võimalikult suurt sünergiat osapoolt koostööst.

Kadrina valla ajalehes „Kodukant“ ilmus koolitusest lühikokkuvõte. Vt Rivo Noorkõiv „Arengukava algas koolitusega“.

http://4550106.la02.neti.ee/uudised/manused/kodukant_veebruar_2016.pdf

Veel uudiseid