Arenguprotsesside juhtimine omavalitsustes

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv viis 10.-11. detsembril 2015 läbi kohalike omavalitsuste tippjuhtide kahepäevase koolituse „Strateegiline juhtimine ja KOV arengu planeerimine“. Sellel keskenduti arenguprotsesside juhtimisele kui tervikprotsessile, mitmekihilise valitsemise kujundamisele ja arengudokumentide süsteemi kui juhtimisvahendi loomisele kohalikes omavalitsustes. Praktiliste kaasuste arutelude käigus otsiti lahendusi konkreetsetele olukordadele. Samuti arutati mitmeid teemasid kohalike omavalitsuste reformi valguses. Kuna koolitus toimus Viimsis, siis said koolitatavad kohalikult asjatundjalt lühiülevaate Viimsi vallas toimuvatest arengutest. Koolitus on üks moodulitest, mille sihiks on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatud riigihanke „Kohalike omavalitsuste juhtide arenguprogramm 2015-2016“ täitmine.

Veel uudiseid