Ärme tee Mulgimaad väiksemaks

Geomedia logo

Ajalehes „Üitsainus Mulgimaa“, ilmus Rivo Noorkõiv’u artikkel, milles ta arutleb Mulgi valla nime üle, mida taotlevad ühinemisel Abja vald, Halliste vald, Karksi vald ja Mõisaküla linn. Autori arvates, ei ole kohane panna kultuuriloolist mõistet haldusüksuse nimeks olukorras, kus soovitava Mulgi valla nimi katab ajaloolisest Mulgimaast vaid osa. Seega võib öelda, et Mulgi valla nime pannes haukab uus kohalik omavalitsus mõtteliselt suurema territooriumi kui nad tegelikult moodustavad. Sellise otsusega eksitatakse avalikkust, sest tulevase valla piir annab vale signaali Mulgimaa territooriumist. Kas ei võiks kompromissina võtta Lääne-Mulgi valla nime? Sellisel juhul on mõistetav, et Mulgimaad on enam kui ainult need neli ühinevat omavalitsust. Kohaliku ajaloo ja piirkonnaga emotsionaalse sideme loomise kõrval ei tohi unustada ära laiemat pilti ja siin tuleb appi võtta kõikide mulkide koostöö, mis on samuti igapäevaelu ja identiteedi osad. Mulgimaa jäägu Mulgimaaks. Vt täpsemalt: http://www.mulgimaa.ee/userfiles/MKI%20II/TALI%202016!.pdf

Veel uudiseid