Artikkel ääremaastumise diskursusest Eesti ajakirjanduses

Geomedia logo

Ilmus „Maa Sotsioloogia“ erinumber akadeemilises ajakirjas Sociální studia/Social Studies. Kogumik annab ülevaate värsketest uuringutest maaelu sotsioologia valdkonnas ning katab erinevaid aspekte nii maaelust kui ka hiljutistest muutustest maakohtades. Välitöö uurimuste näitel Eestis, Soomes, Tšehhis ning Hispaanias, käsitletakse maakogukondade väljakutseid ning erinevaid toimetuleku viise. Väljanne hõlmab ka ühte teadusartiklit, mille autoriks on Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof. Artikkli autor selgitab oma doktoritöö kontseptuaalset raamistikku ning esitab esialgseid tulemusi Eesti uurimistööst. Peakirja all “Rural as Periphery per se?” analüüsib ta debatti, mis avaldub ääremaade ja perifeeriate teemadel Eesti meedia diskursuses. Rohkem infot leiab siit: http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content%2Frural-periphery-se-unravelling-discursive-node

Veel uudiseid