Artikkel Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatus

Geomedia logo

EGS-i aastaraamatu 45. köites ilmus Geomedia uuringu tulemuste põhjal  artikkel „Eeldused ja vajadused tööstusalade arendamiseks Eesti maakondades“, mille autorid on Rivo Noorkõiv, Jaak Kliimask ja Aado Keskpaik. Töös antakse ülevaade tööstusalade arendamisega seonduvatest probleemidest ja ülesannetest, esitatakse tööstusalade tüpoloogia ning hinnatakse tööstusalade arendamise lähituleviku vajadusi.

Veel uudiseid