Artikkel haldusreformi kogemustest Eestis

Geomedia logo

Rahvusvahelise koostöö raames U-Lead partneritega Ukrainas ilmus OÜ Geomedia konsultandi Rivo Noorkõivu artikkel haldusreformi kogemustest Eestis „How Estonian's reforms empowered local government“. Artikkel on kättesaadav ka ukraina keeles. Vt täpsemalt: https://decentralization.gov.ua/en/news/13820

Veel uudiseid