Artikkel haldusreformi protsessist

Geomedia logo

Eesti Geograafia Seltsi Aastaraamatu 44. köites ilmus Rivo Noorkõivu artikkel "Eesti halduskorralduse muutus: haldusreform 2017". Lugeja saab lühiülevaate artiklite kogumikust "Haldusreform 2017", mis ilmus Rahandusministeeriumi eestvedamisel. Ühtlasi annab autor ülevaate haldusreformi läbiviimise olulisematest etappidest ja selle mõjust riigi ruumimustrile. Jääb üle oodata, et aastate möödudes ilmub uus kogumik, mis analüüsib haldusreformi mõjusid ühiskonna arengule ja vastaks retoorilisele küsimusele – kas me sellist haldusreformi tulemust tahtsimegi?

Veel uudiseid