Artikkel külavanemate kaardistamisest

Geomedia logo

Külavanema mudeli kasutamine on maaelu korralduse üks viisidest. Külavanemal põhinev kohaliku elu korraldamine on väga tihedalt seotud kohaliku omavalitsuse üldise toimimisega. Külavanem ei ole vallavalitsuse tellimuse täitja, vaid on külakogukonna vabatahtliku iseorganiseerumise eestvedaja. Eestis on 1171 külavanemat ning 1363 külavanemaga maa-asulat (29% maa-asulatest) ning kokku on nendes registreeritud 122 665 elanikku (27,9% maa-asulate elanikest). Seejuures paiknevad külavanemaga maa-asulad ruumiliselt Eestis väga ebaühtlaselt.

Vt täpsemalt: http://www.stat.ee/277641

Veel uudiseid