Artiklid piirkondlikust arengust

Geomedia logo

Ilmus Statistikaameti kogumik „Eesti piirkondlik areng 2015“. Selles antakse ülevaade Eesti arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Esitatud on andmed kohalike omavalitsuste võtmenäitajatega. Kogumikus on kaks artiklit Geomedia töötajate sulest. Esimese autoriks on Rivo Noorkõiv ja Bianka Plüschke-Altof „Eeslinnastumine ja identiteet: makro- ja mikrotasandi tegurid Viimsi valla näitel“ ning teine Rivo Noorkõiv „Korteri turg regionaalarengu taseme mõõdikuna“. Vt artikleid: http://www.stat.ee/90728

Veel uudiseid