Artiklite kogumik kohalike omavalitsuste toimimisest

Geomedia logo

Trükist ilmus artiklite kogumik ”Eesti omavalitsuspäev. Ajaloost sündinud – teel tulevikku”. Tegemist on suuremahulise Omavalitsuspäeva sisu ja korraldust käsitleva kogumikuga, mis annab olulise sissevaate Eesti kohaliku omavalitsuse ajalukku, tänapäeva ja tulevikku. Üldiseks ajajooneks on 2021. aasta seisuga toimunud üleriigilised omavalitsuste päevad. Kogumiku materjalid annavad läbilõike valdkonna pikaajalistest arengutest, olles kollaaž toimunust ja edasistest võimalikest suundumustest. Geomedia töötajad on seotud kolme artikliga, mis käsitlevad regionaalse valitsemise mudeli kujundamist, kohalike omavalitsuste motivatsiooni ettevõtluskeskkonna arendamisel ning elanikuks registreerimise kampaaniate läbiviimise mõju linnade ja valdade elanike arvule.

Veel uudiseid