Avalik arutelu Jõgeval

Geomedia logo

3. juunil 2010 oli Jõgeval avalik arutelu, mille keskmes Geomedia analüüs „Jõgeva linna ja Jõgeva valla omavalitsusüksuste ühinemise või muu haldusintegratsioonivormi rakendamise mõju uuring”.  Tegemist on ulatusliku käsitlusega kahe kohaliku omavalitsuse toimimisest. Arutati nelja stsenaariumit: KOV-de ühinemine, KOV-de ühisasutuste moodustamine, KOV-de ühisametnike rakendamine ja KOV-de lepinguline koostöö. Töö käigus selgitati ka elanike hoiakuid linna ja valla elu-olu ning võimaliku ühinemise kohta. Töö läbiviimist koordineeris Geomedia projektijuht Kalle Jagula.

Veel uudiseid