Avalik loeng ääremaastumise protsessidest Slovakkia Tehnika Ülikoolis Bratislavas

Geomedia logo

8. detsembris 2015 pidas Geomedia doktorant Bianka Plüschke-Altof avaliku loengu Slovakkia Tehnika Ülikoolis (STU). Loengu toimis välispraktikal RegPol2 projekti raames ja käsitles teemat kas ja kuidas ääremaa imago võib mõjuda piirkonna arengut maakohtades. Samuti tutvustas esineja kuulajatele uuemaid teoreetilisi lähenemise ääremaastumise teoorias. Doktorandi nelja kuuline välispraktikum toimib Bratislavas, eesmärgiga omandada ruumilise planeerimise alaseid teadmisi ja oskusi. Uus teadmine annab võimaluse mõttevahetusteks ja konkreetsete regionaalpolitiika tulemuste võrdlemiseks ning maaelu väljakutsetele vastamiseks Kesk- ja Ida Euroopas.

Veel uudiseid