Bianka Plüschke-Altofi doktoritöö kaitsmine

Geomedia logo

Geomedia doktorandi Bianka Plüschke-Altofi töö avalik kaitsmine toimub  28. detsembril 2017. a kell 13.15 Tartu Ülikooli majandusteadus­konnas,  J. Liivi 4-214. Doktoritöö käsitleb ääremaastumise teemat uues valguses, küsides „Kas perifeeria kuvand on takistus Eesti maapiirkondade arengule?“ Kuidas säilitada elu Eesti maapiirkondades, on küsimuseks olnud juba alates Eesti taasiseseisvumisest 1991. aastal ning on oluliseks teemaks ka praegu toimuva haldusreformi taustal. Viimasel ajal on ühe lootuskiirena maapiirkondade arendamisel palju kõneldud brändingust ja kohaturundusest, mille abil võiks olla võimalik maapiirkonna positiivset kuvandit kujundada. Paraku peab tõdema, et maapiirkondade ääremaastumise protsessi jätkumisega on neil väga keeruline seista vastu “ääremaa” väga negatiivsele kuvandile, mis kipub domineerima maaeluga seotud positiivsemate assotsiatsioonide üle nagu traditsiooniline ja tervislik eluviis. Rahvusvahelise RegPol^2 projekti raames ning koostöös Geomedia OÜga valminud dissertatsioon käsitleb kuvandi ja arengu vahelist seost ning analüüsib kuvandi rolli maapiirkondade ääremaastumisel, samuti katseid negatiivsest staatusest välja murda. Töö eesmärk on saada aru, kuidas Eestis ääremaid avalike diskursuste raames luuakse, kelle poolt teatud piirkondi ääremaana sildistatakse ning milliseid tagajärgi ja vastureaktsioone see kaasa toob. Rohkem infot leiab siit: https://www.ut.ee/en/events/bianka-pluschke-altof-images-periphery-impeding-rural-development-discursive

Veel uudiseid