Cyril Blondel Prantsusmaalt Geomedias

Geomedia logo

RegPol² projekti raames oli aprillis 2015 Geomedias praktikal vanemteadur Cyril Blondel Prantsusmaalt. Cyril võttis osa ettevõtte töödest ja tegemistest ning Geomedia juhataja Rivo Noorkõiv tutvustas nii talle kui Geomedias töötavale teiselegi RegPol² osalejale Bianka Plüschkele konsultatsioonitööd Eestis. Cyrili sõnutsi andis visiit talle hea võimaluse arutleda Geomedia töötajatega ka empiirilisi uuringuid, mis käsitlevad ääremaastumise dimensioone Eestis.

Üheks Cyrili tegevuseks oli osalemine 1. aprillil toimunud Geomedia koosolekul Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooli teadlastega, mille teemaks oli Tartu rahvastiku prognoosi koostamine. Arutelu keskendus metodoloogia ja prognoosi koostamise praktilistele küsimustele, sh andmebaaside kasutamine ja protsesside modelleerimine, ruumilised ja ajalised skaalad, stsenaariumite kasutamine rahvastikuprognoosi variantide läbitöötamisel. 24. aprillil osales Cyril Geomedia poolt korraldatud avalikul seminaril Jõgeva vallas, mille keskmes oli Jõgeva valla arengukava uuendamine. Osalejateks olid Jõgeva valla volikogu liikmed, ametnikud, era- ja kolmanda sektori esindajad. Toimus arutelu valla sotsiaal-majanduslikust arengust ning viidi läbi rühmatöösid Jõgeva valla arengu kavandamiseks. Kokkusaamine võimaldas Cyrilil kuulda praktikas, et milliste väljakutsetega peavad väiksed kohalikud omavalitsused Eestis hakkama saama ja mida sellest on õppida rahvusvahelises uurimistöös. Lisaks andis koosolek hea võimaluse näha, et kuidas Geomedia rakendab arengukava koostamise metoodikat ja osaluspõhiseid meetodeid avalikkuse kaasamisel arengukava koostamise protsessi.

Veel uudiseid