Eesti kaardilood

Geomedia logo

29. jaanuaril 2016 toimus Tartu Ülikooli Omicumis 7. kartograafiakonverents „Eesti kaardilood“. Konverentsi korraldasid Tartu Ülikooli geograafia osakond, Eesti Geoinformaatika Selts ja Regio. Konverentsil esines ettekandega „Ideest teostuseni ja TAF Regiost kaardikirjastuseni“ Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv, kes koos Jüri Jagomäega avas kaardiloo ajaloo tahke 1960-1993. Konverentsil kuulati 15 ettekannet ja osales üle 100 kaardihuvilise. Ühtlasi oli tegemist Regio 25. aasta juubeli tähistamisega. Lugege http://kaardilood.ee/

Veel uudiseid