Eesti piirkondlik areng

Geomedia logo

Statistikaamet avaldas analüütilise kogumiku „Eesti piirkondlik areng 2012“. Esitatakse ülevaade rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutustest. Seekord on publikatsioonis kesksel kohal haridusteema. Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja Ülle Pettai analüüsivad artiklis „Piirkondade hariduslik tasakaalustamatus“ mõningate haridusnäitajate regionaalseid erinevusi Eestis, seda konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ ja Euroopa Liidu andmete taustal.

Vt. http://www.stat.ee/publication-download-pdf?publication_id=29863

Veel uudiseid