Eesti regionaaltasandi mudeli analüüs

Geomedia logo

Analüüsi tulemusena soovitakse leida parim maakondliku või regionaalse tasandi juhtimis- ja toimemudel, mis tugevdaks kohalikke omavalitsusi ja regioone, arvestaks piirkondlikke eripärasid ning muudaks regionaaltasandi lihtsamaks ja läbipaistvamaks. Töö eesmärk on leida sobivad lahendused regionaaltasandi ülesannete täitmiseks. Analüüsi käigus:

  • Kaardistatakse haldusreformijärgne maakondlike arendusorganisatsioonide hetkeolukord ja arenguplaanid, regionaalse tasandi arendustegevuste eest vastutavate organisatsioonide ülesanded ja rollid;

  • Analüüsitakse erinevaid võimalusi regionaaltasandi arenguks, tuuakse välja eri lahenduste mõjud, sh rahvusvaheline kogemus;

  • Pakutakse välja sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi jaotuse ning erinevate riigi tasandi organisatsioonide regionaalse jaotuse ühtlustamiseks;

  • Valitakse välja üks või mitu regionaalse tasandi arengu eest vastutava organisatsiooni juhtimis- ja toimemudelit koos valiku põhjendustega, esitatakse sobivaimad alternatiivid regionaalse tasandi juhtimiseks.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu korraldatud hanke võitsid ühispakkujad Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool ja OÜ Geomedia.

Veel uudiseid