Eesti ruumilise arengu trendid

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv osaleb Tartu Ülikooli RAKE uurimismeeskonna töös, mille ülesandeks on üleriigilise planeeringu ruumilise arengu põhimõtteid ja suundumusi kujundavate trendide koostamine lähima 25 aasta perspektiivis. Trendide mõjusid kirjeldatakse ja analüüsitakse seoses ruumiliste arengutega, mida nad põhjustavad. Trendide toimumise tõenäosuslikkuse välja selgitamisel kasutatakse erinevaid meetodeid, et luua terviklik arusaamine võimalikest ja vajalikest sekkumiskohtadest ruumipoliitikasse. Töö tulemusena kirjeldatakse sotsiaal-majanduslikud, kultuurilised, ökoloogilised ja poliitilised protsessid, mis võivad oluliselt mõjutada Eesti ruumilist arengut.

Veel uudiseid