Eesti väe kasvatamine

Geomedia logo

Äripäevas ilmus Georg Männiku ja Rivo Noorkõivu arvamus „Kolm ettepanekut Eesti väe kasvatamiseks“.  Eesti pole 25 iseseisva aasta jooksu suutnud jõuda rahvastikku taastootvaks ja iseseisvalt majanduslikult toimetulevaks riigiks ilma teiste riikide maksumaksja abita. Olukorrast väljamurdmiseks on vajalikud ühised eesmärgid kestlikuks edasiliikumiseks. Selle kokkulepe esmatähtsad suunad võiksid olla. Esiteks, toetada elanike ettevõtlikkust ja inimeste tahet seada suuri sihte ja lasta neil kasvada selleks, et meie riigis oleksid konkurentsivõimelised ettevõtted ning seeläbi tagatud tootlikud töökohad. Olukord, kus inimesed käivad tööl ja ei saa palgast lubade endale ning pereliikmetele esmavajadustega toimetulekut on riigi tulupoliitika olematuse ja raiskava kulupoliitika tunnistajaks. Teiseks, otsustavalt muuta arusaamist elukestvast eneseharimisest, et käia kaasas tootlikkuse kasvuga ja moderniseeruva ettevõtluskeskkonnaga. Haridus ja huviharidussüsteem kõikides oma vormides kõikidele - nii lastele kui ühiskonna seeniorliikmetele - peab olema terviklik, eluvõimeline ja mõõdetavate tulemustega. Uuesti tuleb tõsta üles küsimus hariduse tasuta rakendamise piiridest. Kolmandaks, kasvatada heaolu ja tervena elatud aastate arvu. See ei tähenda tervisekeskuste ja haiglate juurde ehitamist vaid inimeste tervisega tegelemist elukaare igal etapil. Kõige tähtsam on teadmine, et inimesed ise tahavad ja suudavad teha kõige rohkem oma tervise säilitamiseks ning edendamiseks. Ühelt poolt peab inimeste tervisekäitumise motivatsiooni ka päriselt toetama ja teisalt arvestades e-riigi võimalusi anda igaühele asjakohast arusaamist ning teadmist oma tervise jälgimiseks ning terviseotsuste tegemiseks. Vt. https://www.aripaev.ee/arvamused/2018/03/03/georg-mannik-rivo-noorkoiv-kolm-ettepanekut-eesti-vae-kasvatamiseks

Veel uudiseid