Eesti lood Maalehes

Geomedia logo

Geomedia ja Maalehe koostöös ilmus lugude sari, mis käsitles Eesti ühiskonna erinevaid tahke. Vaatluse alla võeti rahvastik, haridus, tööhõive, sissetulekud, kinnisvara, külaelu jt. eesti arengut iseloomustavad näitajad. Iga artikkel sisaldas arutelu valitud teemal koos valdkonnale iseloomuliku indikaatori esitamisega kõigi omavalitsusüksuste lõikes. Algandmete kättesaadavaks tegemisega anti lugejale võimalus ise võrrelda oma omavalitsuse positsiooni teiste hulgas ja juurelda selle üle, et mida peaks tegema, et muuta elu kohtadel atraktiivsemaks. Lootuses, et teadmistepõhistest aruteludest kasvavad parimad lahendused Eesti positiivseks programmiks.

Vaata ilmunud lugusid: http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/i-kaart-eestlane-kolib-suurde-linna-voi-selle-naabrusse.d?id=66058936 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-ii-ka-paljud-maalapsed-kasvavad-linnas.d?id=66092732 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-iii-vananev-uksikute-daamide-uhiskond.d?id=66129146 http://www.maaleht.ee/news/maamajandus/maamajandusuudised/eestimaa-kaardid-iv-kooliharidust-ootavad-ees-vaga-suured-muutused.d?id=66205794 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-ix-paljudes-omavalitsustes-ei-sunni-klassitait-lapsigi.d?id=66422422 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-vii-kus-on-koige-vaartuslikumad-tookohad.d?id=66316590 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-maaelu-valged-laigud-pole-kulavanematki.d?id=66553290 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-v-on-omavalitsusi-kus-kolmandikul-elanikest-korgharidus.d?id=66240200 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-vi-uksikisiku-tulumaks-naitab-valdade-suurt-ebavordsust.d?id=66277734tulumaks-naitab-valdade-suurt-ebavordsust.d?id=66277734 http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/eestimaa-kaardid-viii-enim-on-ettevotlikkust-vaja-valga-ja-ida-virumaal.d?id=66385842ettevotlikkust-vaja-valga-ja-ida-virumaal.d?id=66385842

Veel uudiseid