Eestimaa linnade ja valdade üldkogu

Geomedia logo

31. märtsil 2012 toimus Eestimaa linnade ja valdade üldkogu. Selle keskseks teemaks oli kohalike omavalitsuste initsiatiiv partnerluseks valitsusega, et leppida kokku küsimustes, mis puudutavad reforme ja omavalitsuste tulubaasi taastamist ning piirkondliku elu jätkusuutlikku arengut.Soovitakse maavalitsuste funktsioonide üleandmist maakondikele omavalitsuste liitudele ja lahendusi haldusreformi küsimustes.

Veel uudiseid