Eksperthinnang maakonnaplaneeringute ja nende KSH majanduslike mõjude hindamiseks

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv ja OÜ Head konsultant Kaur Lass koostasid Siseministeeriumi Planeeringute osakonna tellimusel ekspertarvamuse majanduslike mõjude hindamisest maakonnaplaneeringute ja nende KSH koostamisel. Töö eesmärk on anda kirjutises praktilised suuniseid majanduse arengu soodustamiseks ja majandusest tuleneva keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks. Arvamus soovib soodustada mõistmist, et selgitada, mis mõjutab majandust ja ettevõtlust regionaalsel tasandil ning aidata langetada mitmekülgselt kaalutletud otsuseid maakonnaplaneeringute lahendustes riigile tulu saamiseks. Eksperthinnang koosneb kahest osast. Üldosa on teoreetiline ja käsitleb majanduslike mõjude hindamise vajalikkust ja selle tähtsust maakonnaplaneeringu KSH protsessis. Eriosa keskendub konkreetsetele majanduslikele mõjudele ja nende omavahelistele seostele. Pakutakse konkreetsed juhised planeeringu­lahenduste majanduslike mõjude hindamiseks.

Veel uudiseid