Elanike hoiakud Eesti-Läti piiriülese koostöö arengust

Geomedia logo

26. veebruaril 2019 tutvustati Valgas Europarlamendi saadiku Igor Gräzini tellimusel läbi viidud firma Saar Poll uuringut, millega selgitati Eesti-Läti riigipiiriga seotud alade elanikkonna hoiakud riikide koostööle. Ennekõike keskenduti küsitluses hoiakute selgitamisele, et mida arvatakse mõttest moodustada Eesti Valga ja Läti Valka linnadest üks ühiselt hallatav linn. Selgus, et Läti elanikud pooldasid ideed rohkem kui Eesti elanikud. Läti vastajatest on idee pooldajaid 62%: kolmandik toetaksid ideed ning 29% pigem toetaksid. Eesti vastajatest on idee poolt 45%, sh iga viies Eesti vastaja toetaks ideed ning iga neljas pigem toetaks. Vastajate üldkogumi moodustasid kõik vähemalt 18-aastased Eesti elanikud Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonnast ja Läti elanikud Aluksne, Hopa, Valka, Naukšani, Ruhja, Mazsalaca, Aloja Salatsi, Gulbene, Smiltene, Strenči, Beverīna, Burtnieki, Valmiera ja Kocēni piirkonnast. Eestis küsitleti 300 ja Lätis 364 elanikku esindusliku valimi alusel.

Esitlust ja sellele järgnenud arutelu modereeris Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Tõdeti, et piiriülese koostöömudeli osas on põhjust edasiseks aruteluks, et leida parimaid lahendusi, mis aitaksid kaasa piiriäärsete elanike heaolu suurenemisele ja piirkonna majanduskasvule, et peatada Eesti-Läti piirialal ääremaastumine.

Veel uudiseid