Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal

Geomedia logo

Postimehes ilmus rahvastiku rubriigis Rivo Noorkõivu ja Mihkel Servinski artikkel "Elanike koondumine sööb kestlikkust ääremaal". Selles keskendutakse sündimusele ja selle regionaalse arengu mõjule. Kui iga laste põlvkond on oma vanemate põlvkonnast väiksem, on raske tagada pikas tulevikuvaates eesti rahvuse ja kultuuri kestlikkus. Selleks, et eesti rahvuse ja kultuuri hääbumise oht teoks ei saaks, peaksid laste põlvkonnad olema arvuliselt vähemalt sama suured kui nende vanemate põlvkonnad. On oluline, et rahvastikupoliitikat töötatakse välja keskvalitsuse eestvedamisel ning viiakse ellu kohalike omavalitsuste jagatud pädevuses ja koosloomes. Rahvastikupoliitika peab olema määratletud päevapoliitika ülesena, erinevaid haldusalasid läbiva strateegilise valdkonnana pikas ajahorisondis.

Vt. https://arvamus.postimees.ee/7483164/rivo-noorkoiv-ja-mihkel-servinski-elanike-koondumine-soob-kestlikkust-aaremaal#_ga=2.51057007.757376157.1647802191-1638909391.1603112303

Veel uudiseid