Elva puhkepiirkonna turismistrateegia on valminud

Geomedia logo
Valmis Elva puhkepiirkonna turismistrateegia, mis hõlmab Elva linna ning Konguta, Nõo, Palupera, Rannu, Rõngu vallad. Töö eestvedajaks oli Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus ja kokku oli protsessi kaasatud 54 inimest erinevatest ettevõtetest ja organisatsioonidest. Strateegia koostamiseks viidi läbi mitmeid ajurünnakuid ja kokkusaamisi, milles kõik osapooled said anda oma sisendi. Protsessi konsulteeris ja strateegia lõppversioon pani kokku Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv. Heameel on tõdeda, et töö lõppedes allkirjastasid piirkonnas tegutsevad turismiettevõtjad 19. septembril 2011 Elva puhkepiirkonna ühise arendustegevuse kokkuleppe kolmeks aastaks, millega ühines 25 partnerit äri- kui kolmandast sektorist. Jätkub koostöö, et Elva puhkepiirkonnast kujundada aktiivse puhkuse, tervise-, lõõgastus- ja loodusturismi unikaalne sihtkoht.

Veel uudiseid