Espon järvede projektis osalemine

Geomedia logo

OÜ Geomedia osaleb ESPON LAKES projektis, mille sisuks on Euroopa suurte järvede ruumilise arengu ja integreeritud arenguvõimaluste territoriaalne analüüs. Järvede valikusse on võetud ka Peipsi järv, mille kohta viiakse läbi juhtumianalüüs järve majandamise ning sellega seotud ametlike ja mitteametlikele struktuuride kohta.

Veel uudiseid