ESPON konverents Vilniuses

Geomedia logo

Vilniuses toimus 4.-5. detsembril 2013 Espon konverents, mis keskendus Euroopa Liidu territoriaalsele lõimumisele ja selle tarvis poliitika ettevalmistamisele aastateks 2014-2020. Viimane on tihedalt seotud Euroopa 2020 ruumilise arengu sihtidega. Eri valdkondade arengu seiret tutvustavate projekti esitlusel sai tähelepanu ka Läänemere riikide arengule keskendunud töö, milles osaleb Geomedia. Valdavalt toimus arutelu majanduskriisist väljatulemisele ja sellest saadud õppetundidele. Palju mõtteainest pakkusid ettekanded, mille sisuks Euroopa Liidu riikide arenguprognoosid. Kahjuks ei näita need EL vanade ja uute riikide arengutasemete olulist ühtlustumist. Ida-Euroopa on jätkuvalt tööjõudu äraandev ja kiiresti vananeva rahvastikuga. Kasvavad sotsiaalkulud eeldavad riikide majandusstruktuuri ümberkorraldamist ja nutikaid lahendusi avalike teenuste pakkumisel. Olulisel kohal on kehtiva halduskorralduse moderniseerimine, et tagada riikide konkurentsivõime.

Veel uudiseid