ESPON programmi arutelu

Geomedia logo

Siseministeeriumis toimus 20. novembril 2014 seminar regionaaluuringuid rahastava Euroopa territoriaalse koostöö programmi ESPON tegemistest. Fookuses oli Eesti areng, seda nii Euroopa kui Läänemere kontekstis. Eesti ESPON 2013 ja ESPON 2020 programme tutvustas Priidu Ristkok Siseministeeriumist. Läänemereriikide arengusuundumusi BSR-TeMo projekti näitel iseloomustas Rivo Noorkõiv Geomediast. Tervikülevaate ESPON 2013 programmi olulisematest projektitulemitest esitas Antti Roose Tartu Ülikoolist. Seminaril osalesid kesvalitsuse ja kohalike omavalitsuste poliitikakujundajad, ametnikud, teadlased ning analüütikud eri institutsioonidest.

Veel uudiseid