ESRS Kongress Aberdeenis

Geomedia logo

RegPol² projekti raames Geomedia töötaja ja doktorant Bianka Plüschke-Altof võttis osa 26st European Society for Rural Sociology kongressist, mis toimus 18.-21. august 2015 Aberdeenis, Sotimaal. Kokkusaamine toimus pealkirja all “Võimaluse kohad? Maa kogukonnad neoliberaalses maailmas”. Loengud, sümpoosiumid, paneeldiskussioonid ja ideeretked pakkusid võimalusi arutleda Euroopa maaelu väljakutsete ja toimetuleku strateegiate üle. Kokku 26 töögrupis uuriti tõendeid ja lähenemisviise, et mõista seoseid ühiskonna ruumsüsteemide vahel neoliberalismi tingimustes. Seitsmendas töögrupis, mis keskendus küsimustele, et kuidas on maapiirkonna imago ja keskuste ülemvõim omavahel seotud, tegi Bianka ettekande doktori uuringu teemal. Vt. täpsemalt: http://www.esrs2015.eu/

Veel uudiseid