Ettekanne inimvara koordineeritud arendamisest

Geomedia logo

Geomedia konsultant Rivo Noorkõiv esines ettekandega Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekul 9. märtsil 2022, mis toimus Viru Konverentsikeskuses. Ettekande teemaks oli „Töötajate kompetentsipõhine juhtimine ja koolitusvajaduse hindamine kohalikes omavalitsustes“.

Veel uudiseid