Ettevõtluse võimestamine Pärnumaal

Geomedia logo

02. detsembril 2013 toimus Pärnumaal esinduslik arutelu, et kujundada jagatud arusaam Pärnumaa majandusolukorrast ja töötada välja ühised seisukohad maakonna majanduse ja konkurentsivõime kasvatamiseks läbi tugeva institutsionaalse koostöö. Arutelu modereeris Geomedia konsultant ja töös keskenduti maakonna majanduskliimale, ettevõtjate ja haridusasutuste võimekusele koos edukalt töötada globaalses tööturu keskkonnas. Kesksel kohal oli õppija ja tema tööalase karjääri kujundamine Pärnumaal. Arutati klastrite tugevdamist ja kompetentsikeskuse arendamise vajalikkust. Seminari tulemused on sisendiks ettevõtluskeskkonna meetmete uuendamisele Pärnumaa strateegia 2020+ tarvis.

Veel uudiseid