Ettevõtluskeskkonna arenguprogramm kohalike omavalitsuse töötajatele

Geomedia logo

OÜ Geomedia osaleb koolitajana ettevõtlusprogrammi elluviimises, mille sihiks on maakondliku ettevõtluskeskkonna edendamise jõustamine. Arenguprogrammi raames toimuvad lühiloengud, grupitööd, kaasuste ja näidete analüüs, arendatakse õpipartnerlust ja praktilisi tööriistasid, mis aitavad kursusel osalejatel olla aktiivsed partnerid ja eestvedajad ettevõtluse ökosüsteemis. Arenguprogrammi kuuluvad 5 moodulit. Koolitust rahastab Riigi Tugiteenuste Keskus.

Veel uudiseid