Euroopa ruumilise arengu tulevik

Geomedia logo

27.-29. septembril 2017 toimus Leipzigis RegPol² projekti korraldusel, milles osaleb ka OÜ Geomedia, konverents „Ebaühtlase arenguga toimetulek Euroopas: sotsiaalmajanduslikud ja poliitilised reageeringud piirkondlikule polarisatsioonile“. Kokkusaamine keskendus poliitikakujundamisele, mis edendavad sotsiaalset, majanduslikku ja territoriaalset ühtekuuluvust kogu Euroopa Liidus. Konverentsi eesmärk oli koguda järeldusi sotsiaal-ruumilise polarisatsiooni protsesside kohta, keskendudes poliitilistele, majanduslikele ja ühiskondlikele strateegiatele ning praeguse piirkondliku, sotsiaal- ja majanduspoliitika piirangutele ning nende negatiivsetele mõjudele kogu Euroopas. Konverents hõlmas teaduslikke ettekandeid, interaktiivseid arutelusid, videoesitlusi ja kahte ekskursiooni. Vt täpsemalt:

http://www.regpol2.eu/final-regpol%c2%b2-conference-registration-open-until-15-august-2017/

Veel uudiseid