Finantsnõustamise teenus

Geomedia logo

Geomedia laiendab era- ja avalikule sektorile finantsteenuste osutamist. Oleme varasemalt koostanud omavalitsusüksuste finantsstrateegiaid ja teostanud tasuvus-teostavus analüüse erinevatele institutsioonidele. Pakume: majandusliku olukorra analüüs ja prognoos, tulude ja kulude ning investeerimistegevuse analüüs, finantsvõimekuse hindamine, lühi- ja pikemaajalise eelarvestrateegia koostamine, tegevuste rahanduslike mõjude prognoos ja raamatupidamistegevuse analüüs.

Veel uudiseid