Foorum haldusreformi teemal

Geomedia logo

20. aprillil 2016 toimus Riigikogu konverentsikeskuses MTÜ Polis, Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Harjumaa Omavalitsuste Liidu, Riigikogu ning partnerite koostöös foorum „Kohaliku omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub? Keskenduti Riigikogu menetluses olevale haldusreformi seaduse eelnõule (200 SE) ja selle rakendamisega seonduvale Eesti edasises arengus. Toimusid poliitikute, teadlaste ja praktikute ettekanded ning Riigikogus esindatud fraktsioonide volitatud esindajate sõnavõtud. Järgnes fraktsioonide liikmete diskussioon, milles osalejad selgitasid oma seisukohti reformi teemal.

Vt: http://www.emovl.ee/informatsioon/uuringud-ja-analuusid/ettekanded-4/

Veel uudiseid